Худалдах үйлчилгээ

2007 оноос эхлэн үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа Үйлс агентлагийн үндсэн үйл ажиллагааны нэг бол орон сууц, хаус, зуслангийн хаус, оффисийн худалдаа зуучлал юм.

Үйлс агентлагийн хамт олон таны үл хөдлөх хөрөнгийг зах зээлийн судалгаанд үндэслэн шуурхай, шударга зарчмаар худалдан авагч олж өгнө. Ингэхдээ дараах ажлуудыг гүйцэтгэдэг:

  • Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдахад бэлтгэх
  • Зах зээлийн судалгаа хийж, оновчтой үнийг тогтоох
  • Хамгийн оновчтой, зохист сурталчилгааг явуулах
  • Харилцагч, үйлчлүүлэгчиддээ санал болгох
  • Худалдах, худалдан авах үйл ажиллагааг хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх
  • Худалдааны төлбөр тооцоог барагдуулах
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн тогтмол зардлуудыг төлүүлэх
  • Үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авагч талд хүлээлгэн өгөх
  • Хувь хүний албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгийн татварын зөвлөгөө өгөх зэрэг болно.

Хэрвээ та үл хөдлөх хөрөнгөө худалдах бол Хүсэлтээ илгээнэ үү.  

Үл хөдлөх хөрөнгөө худалдах бол +976-99082350 утсаар холбогдож үнэ төлбөргүй зөвлөгөө аваарай. 

Хүсэлт илгээх